Стоматологический гель NBF

Засновник:

Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук України»

Видавник:

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвськая, 11

тел./факс (048)728-24-84

 
Журнал зареєстровано

Журнал включено до Переліку електроних наукових видань, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт Наказ МОН України №1528 від 29.12.2014 р.

Мова видання

Українська, російська та англійська

Адреса редакції:

м. Одеса, 65026, вул. Рішельєвська, 11

тел.(048) 728-24-84

E-mail: vesnik@email.ua

gallery/innovations-1-2018