ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ І АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

Автор(и)

  • Г. Д. Семенюк
  • Г. М. Мельничук
  • І. З. Остап’як

Ключові слова:

генералізований пародонтит, ротова рідина, показники окиснювальної модифікації білків, супероксиддисмутаза, каталаза

Анотація

Обстежено 33 хворих на генералізований пародонтит (ГП), без супутніх захворювань, і 28 здорових віком від 18 до 35 років. Досліджували показники окиснювальної модифікації білків (ОМБ) різних фракцій і активність ферментів супероксиддисмутази (СОД) і каталази (КА) у ротовій рідині до лікування, після і через 6 місяців. У хворих виявлено статистично значуще підвищення інтенсивності ОМБ на тлі зниження активності СОД і КА. Під впливом комплексного лікування суттєво знижувалися показники ОМБ та підвищувалася активність СОД і КА. Отримані результати утримувалися впродовж півроку, що свідчить про регуляцію прота антиоксидантних процесів у хворих на ГП.

Посилання

Горбачёва И. А. Окислительный стресс и его особенности у больных генерализованным пародонтитом на фоне заболеваний внутренних органов / И. А. Горбачева, А. И. Кирсанов, Л. Ю. Орехова // Пародонтология. – 2002. – №4. – С. 3-7.

Основні шляхи утворення активних форм кисню в нормі та при ішемічних патологіях (Огляд літератури) / Ю. І. Губський, І. Ф. Бєленічев, С. І. Коваленко [та ін.] // Современные проблемы токсикологии. – 2004. – № 2. – С. 8-15.

Bullon Pedro. Obesity, diabetes mellitus, atherosclerosis and chronic periodontitis: a shared pathology via oxidative stress and mitochondrial dysfunction? / Pedro Bullon, N. Newman Hubert, Maurizio Battino // Periodontology 2000. – 2014. – February, Vol. 64 (1). – P. 139-153.

Мельничук А. С. Показники окисної модифікації білків та антиоксидантного захисту у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит з частковою втратою зубів / А. С. Мельничук, М. М. Рожко, Г. М. Ерстенюк // Новини стоматології. – 2012. – №4. – С. 96-98.

Активні форми кисню та їх роль у метаболізмі клітин / М. І. Колісник, Г. В. Колісник, Є. Нідзюлка [та ін.] // Біологія тварин. – 2009. – Т. 11, № 1/2. – С. 59-70.

Чеснокова Н. П. Молекулярно-клеточные механизмы индукции свободнорадикального окисления в условиях патологии / Н.П. Чеснокова, Е.В. Понукалина, М.Н. Бизенкова // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 6 – С. 21-26.

Effects of obesity on gingival oxidative stress in a rat model / T. Tomofuji, T. Yamamoto, N. Tamaki [et al.] // J Periodontol. – 2009. – № 80. – P. 1324-1329.

Карімов І.З. Окисна модифікація білків і перекисне окислення ліпідів у розвитку метаболічної інтоксикації при патології / І.З. Карімов // Лабораторна діагностика. – 2005. – №1. – С. 7-19.

Poppek D. Proteasomaldefence of oxidative protein modifications / D. Poppek, T. Grune // Antioxidants y Redox Signaling. – 2006. – Jenuary/February, Vol. 8 (1–2). – P. 173-184.

Мельничук Г. М. Стан пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної забезпеченості організму хворих на генералізований пародонтит / Г. М. Мельничук, В. Ю. Катеринюк // Вісник стоматології. – 2007. – №4. – С. 141-142.

Семенюк Г. Д. Стан інтенсивності окиснювальної модифікації білків та активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит / Г. Д. Семенюк, Г. М. Мельничук, Г. М. Ерстенюк // Архів клінічної медицини. – 2013. – №2. – С. 68-71.

Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения / Е. Е. Дубинина, С. О. Бурмистров, Д. А. Ходов [и др.] // Вопр. мед. химии. – 1995. – Т.41, № 1. – С. 156-158.

Чевари C. Определение антиоксидантных параметров крови и их диагностическое значение в пожилом возрасте // С. Чевари, Т. Андял, Я. Штренгер // Лабораторное дело. – 1991. – №1 – С. 9-13.

Бабенко Г. О. Біосфера, антропогенез і здоров’я / Г.О. Бабенко. – Івано-Франківськ, 1999. – 204 с.

Пат. на корисну модель №76258, МПК А61С 7/00. Спосіб комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит / Семенюк Г.Д., Мельничук Г.М., Мельничук С.С.; № u2012 07851, заявл. 26.06.2012.; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Семенюк, Г. Д., Мельничук, Г. М., & Остап’як, І. З. (2021). ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ НА ПОКАЗНИКИ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ І АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ. Інновації в стоматології, (4), 51–55. вилучено із http://www.innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/161

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ