МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Автор(и)

  • О. В. Дєньга
  • О. В. Єфремова
  • Т. Г. Вербицька

Ключові слова:

молекулярно-генетичні дослідження, букальний епітелій, хімічне виробництво, стоматологічні захворювання

Анотація

Проведені молекулярно-генетичні дослідження на клітинах букального епітелію у робітників хімічного виробництва показали наявність 100 % порушень в генах другої фази детоксикації NAT2 (С481Т) і гена CTR (C1377T), що входить в генну мережу метаболізму кісткової тканини. У 50 % робітників спостерігався нормальний генотип I фази детоксикації CYP1A1, а 30 % робітників були носіями делеційної форми гена глутатіон-трансферази GSTM1, що призводить до інактивації ферменту і зниження здатності організму позбавлятися від шкідливих сполук. Отримані результати свідчать про необхідність розробки спеціальних методів профілактики основних стоматологічних захворювань з урахуванням спадкової та набутої схильності до них.

Посилання

Ревазова Ю. А. Методологические проблемы генетического мониторинга качества окружающей среды и генетического здоровья населения / Ю. А. Ревазова, В. С. Журков, И. Е. Сидорова // Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека : материалы 1 Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 9―11 дек. 2002 г. : материалы конференции. ― Новосибирск, 2002. ― С. 28―29.

Генетические параллели в мультифакторных моделях пародонтита с агрессивным течением и остеопороза / А. И. Зиновьева, В. Г. Атрушкевич, А. В. Поляков [и др.] // Российская Стоматология. ― 2011. ― № 6. ― С. 34―40.

Аверьянов С. В. Взаимосвязь стоматологической и соматической заболеваемости с неблагоприятными экологическими факторами / С. В. Аверьянов, С. В. Чуйкин // Ортодонтия. ― 2009. ― № 1. ― С. 38.

Полиморфизм генов системы биотрансформации ксенобиотиков у больных профессиональными аллергическими дерматозами / Н. Ф. Измеров, Л. П. Кузьмина, М. М. Коляскина [и др.] // Вестник РАМН. ― 2012. ― № 7. ― С. 39―43.

Association between vitamin D receptor gene polymorphisms and severe chronic periodontitis in a Chinese population / C. Wang, H. Zhao, L. Xiao [et al.] // J Periodontol. ― 2009. ― Apr 80 (4) : P. 603―612.

Decreased bioavailability of vitamin D in obesity / J. Wortsman, L. Y. Matsuoka, T.C. Chen [et al.] // Am J Clin Nutr. ― 2000. ― № 72. ― Р. 690―693.

Leonard M. B. Glucocorticoid-induced osteoporosis in children: impact of the underlying disease / M. B. Leonard // Pediatrics. ― 2007. ― Vol. 119. ― P. 166―174.

Lerner U. H. Inflammation-induced bone remodeling in periodontal disease and the influence of post-menopausal osteoporosis / U. H. Lerner // J. Dental Res. ― 2006. ― Vol. 85. ― P. 596―607.

The genetic correlation between IL-1 with periodontitis in clinical practice / М. McDevitt, H. Y. Wang, C. Knobelman [et al.] J Periodontol. ― 2000. ― № 71. ― Р. 156―163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Дєньга, О. В., Єфремова, О. В., & Вербицька, Т. Г. (2021). МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Інновації в стоматології, (4), 56–61. вилучено із http://www.innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/162

Номер

Розділ

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>