ВИВЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В. О. Маланчук
  • В. Г. Крищук
  • О. С. Воловар
  • Р. С. Паливода

Ключові слова:

СНЩС, нижня щелепа, суглобовий диск, ІКМ, напружено-деформований стан

Анотація

Методом скінченних елементів, спіральної комп’ютерної томографії та пакету програмного інженерного CAD-CAE забезпечення створили імітаційно-комп’ютерну модель (ІКМ СНЩС) та нижньої щелепи, вивчили їх напружено-деформований стан. При створенні стандартних навантажень ІКМ отримали характерний для кісткової тканини розподіл полів напружень та деформацій, що відповідав контрфорсам нижньої щелепи, а також стан напруження в передньому та латеральному відділі суглобового диска СНЩС.

Посилання

Вивчення впливу анізотропії і неоднорідності кісткової тканини на розподіл напружень у нижній щелепі методом скінченних елементів / М. Г. Крищук, В. О. Маланчук, А. В. Копчак, В. О. Єщенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 6. – С. 71–76.

Воловар О. С. Лікування спастичного больового синдрому обличчя при артрозі скронево-нижньощелепного суглоба / О.С. Воловар, Н.М. Тімощенко // Український медичний часопис. – 2008. – № 2(64). – С. 132-134.

Єщенко В. О. Імітаційне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічних систем для кісток кінцівок та щелепи людини з пошкодженнями / В. О. Єщенко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. – 2013. – № 2. – С. 84–91.

Калиновский Д. К. Возможности использования современных компьютерных технологий CT/CAD/CAM в челюстно-лицевой хирургии / Д. К. Калиновский, А. Н. Чуйко // Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики. – 2011. – Т. 9. – № 1. – С. 35–42.

Крищук М. Г. Оцінка адекватності імітаційної моделі напружено-деформованого стану сегмента кінцівки з фіксацією перелому стержневим апаратом зовнішньої фіксації / М. Г. Крищук, А. М. Лакша, В. О. Єщенко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Машинобудування. – 2011. – Вип. 61. – С. 76–81.

Макєєв В. Ф. Діагностика внутрішніх розладів скронево-нижньощелепних суглобів методом магнітно-резонансної томографії / В. Ф. Макєєв, В. Я. Шибінський, А. М. Абрамюк // Современная стоматология. – 2005. – № 2. – С. 141–145.

Маланчук В. О. Імітаційне комп’ютерне моделювання в щелепно-лицевій хірургії / В. О. Маланчук, М. Г. Крищук, А. В. Копчак. – К: Видавничий дім «Асканія», 2013. – 231 с. – ISBN 978–966–2203–17–2.

Сивухин Д. В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика / Д. В. Сивухин // М. : Наука. – 1975. – С. 519.

Смирнов А. Г. Компьютерное моделирование в стоматологии: XXI век только начинается / А. Г. Смирнов // Клиническая стоматология. – 2006. – № 1. – С. 1–2.

Чуйко А. Н. Биомеханика в стоматологии / А. Н. Чуйко, И. А. Шинчуковський // Х. : Форт. – 2010. – 516 с.

Чуйко А. Н. Особенности биомеханики в стоматологии / А. Н. Чуйко, В. Е. Вовк // Х. : Прапор, 2006. – 304 с.

Computational model of the movement of the human muscles of mastication during opening and closing of the jaw / M. Leon, M. Laetitia, L. Bernard, Agur M. Anne, Norwich H. Kenneth // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. – 2006. – Vol. 9. – № 6. – P. 387–398.

Damaris Christensen. Moving temporomandibular joint research into 21th century / Ch. Damaris // Journal TMJ science. – 2009. – Vol. 1. – P. 9–18.

FEM and BEM analysis of the human mandible with added temporomandibular joint / Citarella R., Armentani E., Caputo F., Naddeo A // Open Mechanical Engineering Journal. – 2012. – Vol. 6. – P. 100-114.

Shirish Ingawale, Tarun Goswami. Temporomandibular joint : disorders, treatment and biomechanics / Ingawale Shirish, Goswami Tarun // Annals of Biomedical Engineering. – 2009. – Vol. 37. – № 5 – P. 976–996.

Three-dimentional finite element analysis of the human temporomandibular joint disc / M. Beek, J. H. Koostra, L. J. van Ruijven, T. M. G. J. van Eijden // Journal of Biomechanics. – 2000. – № 33. – P. 307–316.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

Маланчук, В. О., Крищук, В. Г., Воловар, О. С., & Паливода, Р. С. (2021). ВИВЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Інновації в стоматології, (4), 65–71. вилучено із http://www.innovacii.od.ua/index.php/mainjournal/article/view/164

Номер

Розділ

ХІРУРГІЧНИЙ РОЗДІЛ